I Norge er det ingen generell lovfestet minstelønn, med unntak for ansatte i ni bransjer. Formålet med minstelønn i de aktuelle ni bransjene, er å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Er du innenfor en av følgende ni bransjer bør du ta en titt på denne artikkelen fra arbeidstilsynet:

  • Bygg
  • Renhold
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartnerier
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil
  • Andre bransjer? (Ikke minstelønn for ansatte i andre bransjer, men lønn skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen)