Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for ansatte som tjener over 750 000 kr. Arbeidsgiver skal betale en ekstra arbeidsgiveravgift av lønn mv. i alle soner, også soner med 0% arbeidsgiveravgift når beløpsgrensen blir oversteget.

Det er bare på lønn over beløpsgrensen på 750 000 kr hos samme arbeidsgiver som skal inngå i beregningsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. For ansatte med flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver må derfor lønna ses samlet. Ved bevisste omgåelser kan Skatteetaten foreta gjennomskjæring. Beregningsgrunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet det samme som grunnlaget for arbeidsgiveravgift ellers. Det vil si lønn og andre skattepliktige utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser.

Om du ønsker å lese mer om hva den ekstra arbeidsgiveravgiften innebærer kan du klikke deg inn på denne artikkelen fra skatteetaten eller kontakte din regnskapsfører.