Frister

Regnskapskalender: Regnskapsfrister 2021

Da fristene har endret seg en del kommer det en ny oppdatert liste over regnskapsfrister til uka. 

Om du vil vite mer om regnskapsfristene kan du leser mer om dette på skatteetatens nettsider eller kontakte oss på telefon 900 53 222.