Årsavslutning 2021
Lån til aksjonær og nærståendeLån fra selskap til personlig aksjonær er ansett som skattemessig utbytte. Det gjelder ikke bare formelle låneopptak, men mellomregningskonto som oppstår gjennom året. Slike lån skal rapporteres på aksjonærregisteroppgaven. Det finnes et unntak for å unngå utbytte på beløpet, kreditt under 100 000 kr dersom kreditten innfris innen 60 dager.  
Gaver til ansatteSkattefritt beløp for 2021 er kr 5 000,- og kan ikke betales i kontanter.  
Gaver til kunderEnkle oppmerksomheter som blomster, vin mv. opp til 281 kr pr kunde kan gis med skattemessig fradrag.
Aksjonærregisteroppgave (kun AS)Har leveringsfrist 31. januar. I den anledning ønsker vi opplysninger om evt. endringer i 2021.
Har det vært endringer i forhold til
– aksjonærer
– forhøyelse/nedsettelse av aksjekapital
– fisjon/fusjon/emisjon
– utbetaling av utbytte ol. i 2021  
LønnFrist for rapportering av pensjonsforsikring og skattepliktige forsikringer (gruppeliv/helseforsikring/reise privat osv.) er 5. januar. Årsoppgaver bør sendes til oss så fort som mulig.  
SkattetrekkskontoAlle selskap er pliktig til å trekke skatt av lønn og overføre dette til skattetrekkskonto. Dette skal skje samtidig som lønn overføres til den ansatte. Viktig at det står korrekt beløp på skattetrekkskontoen pr 31.12. Dvs. skyldig skatt pr 31.12 skal stå på skattetrekkskontoen.  
Firmabil/kilometerAlle biler registrert på firmaet må det leses av kilometerstand pr. 31.12.2021, og oversendes til oss.     
Varetellingsliste  C:\Users\Hanne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B05CAEED.tmpSkal være en detaljert liste som viser varenavn, antall og innkjøpspris pr stk eks. mva og en summeringskolonne for de spesifiserte verdiene. Det må også fremkomme hvem som har utført tellingen. Alle sidene skal være nummerert (manuell liste) og signert.  
KontantkasseVi trenger en signert bekreftelse på opptalte kontanter pr 31.12. Det er ikke fradrag for kontantbetaling over 10 000 kr. Det er forbud mot å motta vederlag i kontanter på 40 000 kr eller mer.  Kontanter - hva er regelverket?
Fakturering/bilag Har dere mulighet til å fakturere utført arbeid i 2021 så gjør dette. Får dere ikke tatt med inntekter og kostnader med faktura dato i 2021 –  send oss en oversikt.   Det er viktig å få fakturert alt av arbeid og varer levert i 2021 innen 31.12.21. Sammenstillingsprinsippet fastsetter at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som inntekter. Dette gjelder både varer (leverte varer) og tjenester.
Digitalt julebordMan kan få skattefradrag for digitale julebord for de ansatte. Levering av mat og drikke hjemme hos de ansatte er skattefritt.  
BankSend over årsoppgaver på innskudd og gjeld. (Selvstendig næringsdrivende: gi beskjed om private forhold som hus/bil/båt/sivilstatus)   
Et bilde som inneholder pattedyr, ekorn, verktøy

Automatisk generert beskrivelse