Dette må du gjøre/huske nå ved slutten av året 2022
Lån til aksjonær og nærståendeLån fra selskap til personlig aksjonær er ansett som skattemessig utbytte. Det gjelder ikke bare formelle låneopptak, men også mellomregningskonto som oppstår gjennom året. Slike lån skal rapporteres på aksjonærregisteroppgaven. Det finnes et unntak for å unngå utbytte på beløpet, kreditt under 100 000 kr dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt.
Gaver til ansatteSkattefritt beløp for 2022 er kr 5 000,- og kan ikke betales i kontanter.
Gaver til kunderEnkle oppmerksomheter som blomster, vin m.m. opp til 281 kr pr kunde, kan gis med skattemessig fradrag. 
Aksjonærregisteroppgave (kun AS)Har leveringsfrist 31. januar. I den anledning ønsker vi opplysninger om evt. endringer i 2022.
Har det vært endringer i forhold til
●        aksjonærer
●        forhøyelse/nedsettelse av aksjekapital
●        fisjon/fusjon/emisjon
●        utbetaling av utbytte ol. i 2022
LønnFrist for rapportering av pensjonsforsikring og skattepliktige forsikringer (gruppeliv/helseforsikring/reise privat osv) er 5. januar. Årsoppgaver bør sendes til oss så fort som mulig.
SkattetrekkskontoAlle selskap er pliktig til å trekke skatt av lønn og overføre dette til skattetrekkskonto. Dette skal skje samtidig som lønn overføres til den ansatte. Viktig at det står korrekt beløp på skattetrekkskontoen pr 31.12. Dvs. skyldig skatt pr 31.12 skal stå på skattetrekkskontoen.
Firmabil/kilometerAlle biler registrert på firmaet må det leses av kilometerstand på pr. 31.12.2022, og oversendes til oss. 
Varetellingsliste  C:\Users\Hanne\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B05CAEED.tmpSkal være en detaljert liste som viser:

Varenavn, antall pr varesort, innkjøpspris pr stk eks. mva, og summeringskolonne for de spesifiserte verdiene.

Det må også fremkomme hvem som har utført tellingen, samt dato for tellingen. Alle sidene skal være nummerert (gjelder kun manuell liste på papir) og signert på siste side med totalbeløpet.
KontantkasseVi trenger en bekreftelse på opptalte kontanter pr 31.12. Det er ikke fradrag for kontantbetaling over 10 000 kr. Det er forbud mot å motta vederlag i kontanter på 40 000 kr eller mer.Kontanter - hva er regelverket?
Fakturering/bilag Har dere mulighet til å fakturere utført arbeid i 2022 så gjør dette. Får dere ikke tatt med inntekter og kostnader med faktura dato i 2022 – send oss en oversikt.  

Det er viktig å få fakturert alt av arbeid og varer levert i 2022 innen 31.12.22.
Sammenstillingsprisnippet fastsetter at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som inntekter. Dette gjelder både varer (leverte varer) og tjenester.
BankSend over årsoppgaver på innskudd og gjeld. (Selvstendig næringsdrivende: gi beskjed om private forhold som hus/bil/båt/sivilstatus)