Frister

Regnskapskalender: Regnskapsfrister 2021

Januar 2021

5. A-melding for desember (levering)
15. (AGA og skattetrekk) betale månedlig skatt og arbeidsgiveravgift på ansattes lønn – 6. termin
20. MVA- elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
31. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for avvikende regnskapsår
31. Levere aksjonærregisteroppgaven (AS)

Februar 2021

1. Sammenstillingsoppgave (a-ordningen)
1. Søknadsfrist for MVA årsterminoppgave
5. A-melding for januar (levering)
10. MVA-melding – 6. termin (levering og betaling)
15. Forskuddsskatt: betale første del av skatt på forrige års overskudd (upersonlige skattytere) – 1. termin (betaling)
15. Rapportere om betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Mars 2021

5. A-melding for februar (levering)
10. Årlig MVA-melding – gjelder virksomheter med årsterminoppgave (levering)
15. AGA og skattetrekk – 1. termin (betaling)
15. Oppgjørsliste for utleggstrekk (levering og betaling)
15. Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (ENK)

April 2021

6. A-melding for mars (levering)
12. MVA-melding – 1. termin (levering og betaling)
12. Årlig MVA-melding for primærnæring (levering og betaling)
12. Kompensasjonsmelding for MVA – 1. termin (levering og betaling)
15. Forskuddsskatt: betale andre del av skatt på forrige års overskudd (upersonlige skattytere) – 2. termin (betaling)
20. MVA- elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
30. Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister.

Mai 2021

5. A-melding for april (levering)
18. AGA og skattetrekk – 2. termin (betaling)
15. Betale forskuddsskatt (ENK)
15. Oppgjørsliste for utleggstrekk (levering og betaling)
31. Restskatt for å unngå renteberegning på denne (betaling)
31. Tilleggsforskudd (betale)
31. Skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave (levering)
31. Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig), klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

Juni 2021

7. A-melding for mai (levering)
10. MVA-melding – 2. termin (levering og betaling)
10. Kompensasjonsmelding for MVA – 2. termin (levering og betaling)
30. Frist hvis utsatt innlevering av skattemelding og næringsrapport
30. Avholde ordinær generalforsamling i AS/ASA – siste frist
30. Utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning

Juli 2021

5. A-melding for juni (levering)
15. AGA og skattetrekk – 3. termin (betaling)
15. Oppgjørsliste for utleggstrekk (levering og betaling)
20. MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
31. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning – papir og elektronisk (levering)

August 2021

5. A-melding for juli (levering)
20. Restskatt 1. termin – personlig næringsdrivende + ektefeller (betaling)
31. MVA-melding – 3. termin (levering og betaling)
31. Kompensasjonsmelding for MVA – 3. termin (levering og betaling)
31. Børsnoterte selskaper – offentliggjøring av halvårsrapport

September 2021

6. A-melding for august (levering)
15. AGA og skattetrekk – 4. termin (betaling)
15. Forskuddsskatt personlig næringsdrivende (betaling)
15. Oppgjørsliste for utleggstrekk (levering og betaling)
24. Restskatt 2. termin – personlig næringsdrivende + ektefeller (betaling)

Oktober 2021

5. A-melding for september (levering)
11. MVA-melding – 4. termin (levering og betaling)
11. Kompensasjonsoppgave for MVA – 4. termin (levering og betaling)
20. MVA – elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

November 2021

5. A-melding for oktober (levering) 
15. AGA og skattetrekk – 5. termin (betaling)
15. Oppgjørsliste for utleggstrekk (levering og betaling)
15. Forskuddsskatt personlig næringsdrivende (betaling)

Desember 2021

1. 2-måneders termin – frist for søknad om 2-månedlig opplysningsplikt
6. A-melding november (levering)
10. MVA-melding – 5. termin (levering og betaling)
10. Kompensasjonsoppgave for MVA – 5. termin (levering og betaling)
31. Børsnoterte selskaper – siste frist for offentliggjøring av finansiell kalender
31. Regnskapsperiodens slutt (hvis ikke avvikende regnskapsår)